Lukáš Havlíček | 18. června 2015

Zabezpečená sekce pro TJ/SK

Proces přizpůsobení stanov TJ, SK občanskému zákoníku 

Úvod

Sportovní prostředí v ČR je založeno na spolkových principech, principech soukromého práva. Do začátku roku 2014 se řídilo zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice, došlo k začlenění právní úpravy spolků (dříve občanských sdružení) do zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ.).

Z nové právní úpravy spolků vyplývá pro jejich představitele řada změn a povinností, se kterými se budou muset dle přechodných ustanovení zákona postupně vypořádat. Změny a povinnosti se týkají přímo základních dokumentů spolků (stanov) a nově vzniklé povinnosti zapisovat některé podstatné údaje do veřejného rejstříku, který vedou příslušné rejstříkové soudy.

Zákon ponechává spolkům čas 2 roky, tedy do 1. 1. 2016, na uvedení názvu spolku do souladu s OZ a 3 roky, tedy do 1. 1. 2017, na uvedení stanov do souladu s OZ, přičemž ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními OZ pozbývají platnost s účinností zákona. Nedojde-li ve stanoveném termínu k úpravě stanov spolku a zapsání zákonem stanovených údajů do veřejného rejstříku, hrozí spolku zrušení.

Samotný proces zápisu spolku, potažmo změny zapsaných údajů, je poměrně složitý a vyžaduje doložení zapisovaných údajů řadou dokumentů. Navíc je k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku potřeba využít tzv. inteligentní formulář, který se potýká se standardními problémy IT aplikací veřejné správy (např.: propojením na registr osob nebo nesoulad s výkladem zákona).

Vyhovět požadavkům zákona musí ve stanovených termínech všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v celé ČR jejichž činnost zajišťují v drtivé většině dobrovolníci ve svém volném. Pomoc zejména dobrovolným funkcionářům SK a TJ s přizpůsobením stanov zákonným podmínkám vnímá ČUS, její sekretariát, i představitelé a pracovníci Servisních Center Sportu (SCS) v současnosti jako jeden za svých nejdůležitějších úkolů        

 

 

 

Časový harmonogram

časový harmonogram jednotltivých činností ukazuje následující tabulka.

 

 

 

 

 

Činnost

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

Semináře

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Přizpůsobení stanov

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zápis do VR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partnerské odkazy

Partneři

28.09.2023
Vložené 5. kolo měla ve středu a čtvrtek na programu mužská házenkářská extraliga. Hráči Sokola Nové Veselí ve čtvrtek podlehli Lovosicím na jejich…
28.09.2023
Tohle období si nejlepší český koulař užívá. Závody skončily, nemusí zvedat tuny železa ani metat koulí o hmotnosti 7,26 kilogramu. Český rekordman…