Lukáš Havlíček | 18. června 2015

Zabezpečená sekce pro TJ/SK

Proces přizpůsobení stanov TJ, SK občanskému zákoníku 

Úvod

Sportovní prostředí v ČR je založeno na spolkových principech, principech soukromého práva. Do začátku roku 2014 se řídilo zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice, došlo k začlenění právní úpravy spolků (dříve občanských sdružení) do zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ.).

Z nové právní úpravy spolků vyplývá pro jejich představitele řada změn a povinností, se kterými se budou muset dle přechodných ustanovení zákona postupně vypořádat. Změny a povinnosti se týkají přímo základních dokumentů spolků (stanov) a nově vzniklé povinnosti zapisovat některé podstatné údaje do veřejného rejstříku, který vedou příslušné rejstříkové soudy.

Zákon ponechává spolkům čas 2 roky, tedy do 1. 1. 2016, na uvedení názvu spolku do souladu s OZ a 3 roky, tedy do 1. 1. 2017, na uvedení stanov do souladu s OZ, přičemž ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními OZ pozbývají platnost s účinností zákona. Nedojde-li ve stanoveném termínu k úpravě stanov spolku a zapsání zákonem stanovených údajů do veřejného rejstříku, hrozí spolku zrušení.

Samotný proces zápisu spolku, potažmo změny zapsaných údajů, je poměrně složitý a vyžaduje doložení zapisovaných údajů řadou dokumentů. Navíc je k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku potřeba využít tzv. inteligentní formulář, který se potýká se standardními problémy IT aplikací veřejné správy (např.: propojením na registr osob nebo nesoulad s výkladem zákona).

Vyhovět požadavkům zákona musí ve stanovených termínech všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v celé ČR jejichž činnost zajišťují v drtivé většině dobrovolníci ve svém volném. Pomoc zejména dobrovolným funkcionářům SK a TJ s přizpůsobením stanov zákonným podmínkám vnímá ČUS, její sekretariát, i představitelé a pracovníci Servisních Center Sportu (SCS) v současnosti jako jeden za svých nejdůležitějších úkolů        

 

 

 

Časový harmonogram

časový harmonogram jednotltivých činností ukazuje následující tabulka.

 

 

 

 

 

Činnost

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

Semináře

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Přizpůsobení stanov

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zápis do VR

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partnerské odkazy

Partneři

22.07.2024
Víkendovým soupeřem v extralize Nuclears Třebíč byli pražští Eagles. Favorit z české metropole potvrdil své kvality a vyhrál 3:2 a 8:5. Šance Třebíče…
22.07.2024
Jejich parádní česká show ve finále olympijských her v Tokiu před třemi lety rozvášnila i diváky, kterým sportovní střelba moc neříká. Jiří Lipták a…